TAORSKA VRELA


U podnožju Povlena, u selima Donji Taor i Makovište, nalazi se prava prirodna atrakcija ovog kraja – izvorište reke Skrapež, kao i poznata Taorska vrela. Izviru iz planine, protiču pored livada, a zatim se, u kaskadnim vodopadima, obrušavaju do ulivanja u reku Skrapež.